Ansök

På den här sidan ansöker tredje stadiets studeranden en plats till Vasaregionens idrottsakademi.

IDROTTSPRESTATIONER

De bästa prestationerna under de senaste tre åren

TRÄNINGSINFO

MOTIVERING