Ansökan för andra stadiets studerande

Ansökan till andra stadiet

Ansökan för andra stadiets studerande sker via gemensammma elevansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning våren 2019. En elev som antas till någon av våra samarbetsskolor och fyller idrottarkriterierna hör också automatiskt till idrottsakademin. Fyll i ansökan till den skola du söker via länken för skolan här under.

VsuaVria:s samarbetsskolor:

- Vörå Idrottsgymnasium Klicka här så kommer du till ansökan
- Vasa Idrottsprofilering, som består av följande läroanstalter: Vaasan Lyseon Lukio, Vasa Gymnasium ja Vamia. Klicka här så kommer du till ansökan
- Norrvalla, Folkhälsan Utbildning Klicka här för mer info 

Andra stadiet