Ansökan för högskolestuderande och toppidrottare

Ansökan till Idrottsakademin för högskolestuderande och toppidrottare.

Ansökan till Vasaregionens Idrottsakademi för läsoåret 2018-2019 sker genom blanketten här under. Ansökningstiden börjar 1.8.2018 och är fortlöpande.

Idrottsakademin är riktad till toppidrottare. 

Kriterier för medlemsskap:

- Studieplats vid någon av Vasaregionens Idrottsakademis samarbetsskolor. Toppidrottare som inte studerar kan också söka till idrottsakademin.
- Idrottaren representerar en sport/gren som godkänts av idrottsakademin.
- Idrottaren tränar målmedvetet och systematiskt och siktar mot nationella eller internationella toppen i sin gren.
- Idrottaren hör till nationella toppen eller är på internationell nivå i egen åldersklass eller idrottsakademins medlemsskap motiveras på annat sätt.
- Idrottaren och det nationella grenförbundet följer FCEI:s regelverk.

Idrottarna väljs till Idrottsakademin tillsvidare och kan uteslutas om idrottarkriterierna inte längre uppfylls.