ANSÖKAN TILL IDROTTSSKOLAN FÖR ÅK 7-9

Idrottsskola åk 7-9

Ansökan till idrottsklassen

Korsholms högstadium deltar i ett riksomfattande försök och startar en idrottsklass hösten 2019, där de riksomfattande kriterierna för idrottsskolor förverkligas. I skolan kommer det inkommande höst 2019 att finnas en idrottsklass för årskurs 7.

Ansökningstiden för hösten 2019 har gått ut.

Kontaktupgifter för information:

Inger Damlin, Korsholms högstadium / rektor 050-5377310 epost

Camilla Lillås, Korsholms högstadium / Studiehandledare 06-327 7315 epost

Jens Wallin, Korsholms högstadium / Koordinator, lärare, tränare 050-5355499 epost

Målsättningen med försöket gällande idrottsskoland är att utveckla en nationell modell för verksamheten, där eleven får stöd för att utveckla sin beredskap att kunna kombinera studier med idrott.

Onkilahden yhtenäiskoulu har från hösten 2017 varit med som en av de 25 skolorna som är med i Olympiska Kommitténs pilot gällande idrottsklass för åk 7-9. Från hösten 2018 är också Korsholms Högstadium med i piloten, som enda finlandssvenska skola i Finland. För antagande till idrottsskolan arrangeras det en lämplighetstest. Här hittar du info gällande testerna för 2019 (på finska).

Här på Olympiska Kommitténs hemsidor kan du också läsa mera om piloten för idrottsskolor.

Lägermodell inom Vasaregionens Idrottsakademi och Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia

Norrvalla och Kuortane Idrottsinstitut arrangerar båda de sk nationella skollägren, framtidsgruppens skolläger respektive ”yläkoululeiritys”. Via lägermodellen erbjuds idrottarna ett lägerupplägg som skall ge idrottarna stöd i den vardagliga träningen mellan lägren. 

Läs mera här:

Norrvalla/Folkhälsan Utbildning

Kuortane Idrottsinstitut