ANSÖKAN TILL TRÄNINGSVERKSAMHETEN FÖR ÅK 8-9

Ansök med till träningsverksamheten under läsåret 2019-2020:

Träningsverksamhet för åk 8-9 är en del av Vasaregionens idrottsakademis verksamhet där morgonträningen är koncentrerad till en gemensam tidpunkt. Ansökningen med till träningsverksamheten.

När: Ansökningstiden börjar måndag 4.3 och slutar fredag 22.3.

Vem kan ansöka: Till verksamheten kan elever som går i åk 8 och i åk 9 läsåret 2019-2020 ansöka, det vill säga i princip elever födda under åren 2004-2005. Obs! Verksamhet ordnas inte för elever i åk 7. Elever i åk 8 som har varit med under läsåret 2018-2019 samt elever som hör till idrottsklassen vid Onkilahden yhtenäiskoulu ska också ansöka på nytt.

Hur ansöker man: Om du inte har möjlighet att ansöka elektroniskt, kan du be att få en ansökningsblankett av skolans rektor, gymnastikläraren eller idrottsföreningens tränare, och den ska skannas och skickas till adressen info(a)vsua.fi. Ansökningsblanketten ska vara framme senast 22.3 kl. 16.

Länk till ansökningsblandetten (länken är öppen från 4.3. kl 7.00 till 22.3 kl 23.30.

Beslut om valen: Grenträningen styrgrupp gör valen före slutet av läsåret 2018-2019. Vi informerar om valen per e-post.

TILLÄGGSINFORMATION OM TRÄNINGSVERKSAMHETEN

Tilläggsinformation om träningsverksamhet för åk 8-9:

Jaakko Saarinen (fr.o.m 18.2.2019, per telefon kl 16-21)
tfn 046-5823404
info(a)vsua.fi

Tilläggsinformation om idrottsakademins verksamhet:
Mikaela Ingberg
tfn 050-5355494
mikaela.ingberg(a)vsua.fi