16.03.2020

Coronavirusets inverkan på verksamheten (uppdaterat 16.3.2020)

Åk 8-9 verksamhet

Grenträningen hålls från och med nu i hemförhållanden och som träning på egen hand i form av distansundervisning enligt statsrådets nya linjedragningar. Träna eller utför andra uppgifter enligt grenträningens läroplan. Tränarna instruerar noggrannare om innehållet via e -post, whats upp eller andra i träningsgruppen fungerande kommunikationskanaler. Tränarna använder inte Wilma.

Det här beslutet gäller till 13.4.

Vi vill påminna alla om att undervisningen och träningen endast ändrar karaktär. Idrottarna kan fortsätta att utvecklas och tränarna kan fortsättningsvis stöda idrottarna i detta och senare bedöma prestationerna. Tränarna kommer att få instruktioner om hur detta kan skötas i detta exeptionella läge.

Andra stadiet

Finlands regering har idag informerat noggrant hur vi skall agera i denna svåra situation.

Verksamheten på andra stadiet övergår från och med i morgon till distansundervisning. Detta fortsätter åtminstone till 13.4.

Morgonträningarna är ändå inte inhiberade, utan tränarna instruerar idrottarna på ett förnuftigt sätt. Träningarna kan t.ex. skötas på egen hand eller i små grupper. Idrottarna tränar enligt tränarnas instruktioner t.ex. hemma. Morgonträningarna är en del av skoldagen.

Övriga grupper

Tränarna meddelar grupperna direkt för hur vi agerar och funderar de kommande veckorna!

Detta är en utmanade situation för oss alla, tillsammans kan vi göra något bra. "When going gets tough the tough get going"! Ta hand om varandra!

wash hands2

Gå till "Uutiset"