06.02.2020

Idrottarnas sysselsättningsstipendier fortsätter!

Goda nyheter! Vasa stads och Vasaregionens idrottsakademis samarbete kring sysselsättningsstipendier under sommaren för idrottare i Vasa får fortsättning!

Sysselsättningsstipendiet tilldelas idrottare som föreslås av föreningar, akademitränare och idrottsakademins verksamhetsledare. Idrottaren fyller i ansökan och föreningen rankar sina idrottare.

Ansökningstid 7.2.2020-1.3.2020. Här är länk till ansökningsblanketten.

Kriterier:
- Idrottaren skall vara skriven i Vasa
- Ålder 14-24 år
- Idrottarens nivå, målsättningar och andra grunder som bör tas i beaktande

Om möjligt, så väljs idrottarna med via samma grupper som Vasa stads sommarjobb i övrigt. Grupperna är:
- 14-15-åringar
- 16-17-åringar
- 18-24-åringar
- 16-24-åriga unga med funktionsnedsättning och specialbehov

Sysselsättningstipendiet ges för 2 veckor.

Idrottarens skyldigheter:
- Idrottaren bör under den tiden vara aktiv och posta på some om sin träning, mer info närmare
- Idrottaren skall föra träningsdagbok, där tränaren godkänner utförda träningar
- Fylla i arbetstidsuppföljning

Sysselsättningstipendiets summa och antalet idrottare som väljs blir klart under mars månad.

 

Vasa logo4  VsuaVria5

Gå till "Uutiset"