07.08.2019

Jens Wallin är koordinator för idrottsakademiverksamheten i åk 7-9 från 1.8.2019.

Under läsåret 2019-2020 sköter Jens Wallin kordineringen för både träningsverskamheten i åk 8-9 och idrottsskola verskamheten i åk 7-9. Jens är som bäst tjänstledig från uppdraget som verksamhetsledare, men jobbar nu under kommande läsår med att fungera som dels tränare och också koordinator för verksamheten i åk 7-9 inom idrottsakademin.

Jens fungerar också under kommande läsår som kontaktperson för idrottsakademins högskolestuderanden.

Jens återgår till sitt jobb som verksamhetsledare för idrottsakademin 1.8.2020.

Jens Wallin

Gå till "Uutiset"