16.01.2020

Karriärkväll 20.1.2020 kl 18

Idrottarstigen och den dubbla karriären fortsätter på andra stadiet och VsuaVria erbjuder goda möjligheter att förverkliga detta. Idrottsakademin välkomnar alla idrottare i åk 8. och 9. och vårdnadshavare till en traditionell karriärkväll 20.1 kl 18. Olika skolors och idrottsföreningars representanter finns på plats för att diskutera, välkomna!

Tillfället hålls i Campus Lykeions festsal, Kyrkoesplanaden 27.

För mer info jens.wallin@vsua.fi

Kaksoisura dubbel karriar ny bild5

Gå till "Uutiset"