04.02.2019

Kombinera studier och idrott på andra stadiet!

Kombinera studier och idrott på andra stadiet!

Den gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning börjar i februari.

- Ansökningstiden är 19.2–12.3.2019


- Ansökningstiden utgår 12.3 kl. 15.00


- Eventuella inträdesprov ordnas i april-maj

Inom Vasaregionens Idrottsakademi har du flera alternativ att söka till:

Vörå Idrottsgymnasium

Idrottsgymnasiet är ett av Finlands 15 idrottsgymnasier, där man kan kombinera en satsning på idrott med studier.

Här hittar du mer info gällande ansökan till Vörå Idrottsgymnasium

Vasa Idrottsprofilering

Till profileringen hör Vasa Gymnasium, Vamia och Vaasan Lyseon Lukio. Idrottsprofileringen erbjuder i många grenar ett alternativ, där du också kan kombinera studier med idrott.

Här hittar du mer info gällande ansökan till Vasa Idrottsprofilering

Norrvalla / Folkhälsan utbildning

Idrottsakademin har också samarbete med Fokhälsan i Vörå, som bl.a erbjuder studier till idrottsledare och massör. Mer info om Norrvallas utbildningar hittar du här

VsuaVria flyer 2 stadiet ny3 

Gå till "Uutiset"