29.03.2019

Metsä Group donerade träningstimmar till Vasaregionens Idrottsakademi

Metsä Group har under början av året donerat stipendier till verksamheten i skolor (åk 7-9) i Lojo, Tammerfors och Nyslott. Nu överlämnade man träningstimmar till verksamheten inom Vasaregionens idrottsakademi.

MetsaGroup4

”Det är fint att vi kan vara med och stöda unga idrottare framåt i livet genom idrott och sunda levnadsvanor. Det man lär sig som ung ger en utmärkt grund för att uppnå framgång på den egna karriärsstigen och det finns med livet ut”, säger fabrikschefen Timo Rissanen på Metsä Group i Kaskö.

Finlands 20 idrottsakademier hör till ett nationellt nätverk som leds och koordineras av Olympiska Kommittén. Nationellt är 160 högstadier, ca 400 heltidstränare och sammanlagt 16 000 idrottare med i nätverket. Hela nätverkets gemensamma mål är, att unga har möjlighet att uppnå sin potential inom idrotten och andra områden i livet. Målsättningen är, att varje ung idrottares vardag är uppbyggd så att man har en balans mellan träning och skolgång, men också andra områden. Ett fungerande upplägg stöder också de ungas möjlighet att utveckla livskompetens.

”Vi är jätte tacksamma att få ta emot Metsä Groups donation till Vasaregionens Idrottsakademi. Precis som i alla idrottsakademier, så är träningen också hos en central del i den verksamhet vi försöker utveckla och det kräver hela tiden mer resurser. Genom Metsä Groups donation har vi möjlighetatt erbjuda mångsidig träning till elever i åk 7-9 för ett helt läseår, säger idrottsakademins versksamhetsledare Mikaela Ingberg.

Gå till "Uutiset"