25.03.2019

Vasa stad sporrar unga toppidrottare med sysselsättningsstipendier

Vardagen för unga idrottare inramas av träning och tävlingar samt läger- och tävlingsresor. Utvecklingen hos talangfulla ungdomar som satsar hängivet på sin gren kan dock påverkas negativt av sommarjobb, som avbryter viktiga perioder i träningsprogrammet eller inte i övrigt stöder grenträningens behov.

Vasa stad har i samarbete med Vasaregionens Idrottsakademi utarbetat en verksamhetsmodell för sysselsättning av unga med träning och tävling inom den egna grenen. Bakom idén står Vasa stadsfullmäktiges ledamot Harri Moisio, som lämnade in en fullmäktigemotion om ämnet 11.2.2019.

- Vasa vill föregå som exempel i fråga om sporrande av unga idrottare: något motsvarande har inte gjorts på annat håll i Finland, säger sysselsättningschef Helena Nurmikoski från Vasa stad.

Inkommande sommar beviljas 16 talangfulla ungdomar ett sysselsättningsstipendium. Bland dem finns bland annat friidrottare, simmare och orienterare.

OS i åtanke

Sysselsättningsstipendierna har beviljats på basis av förslag som Vasaregionens Idrottsakademis tränare har skickat. I förslagen framgår idrottarnas nivå och mål inom idrottskarriären. Idrottsakademin har för sin del godkänt ungdomarna till sommarjobbsprogrammet och föreslagit att de tas med i programmet.

- I motiveringarna i sommarjobbsansökan skulle ungdomarna berätta om sin gren, sitt träningsprogram och sina framtidsplaner. I motiveringarna krävdes det även att idrottarna är i åldern 14–24 år och skrivna i Vasa, säger verksamhetsledare Mikaela Ingberg från Vasaregionens Idrottsakademi.

Idrottarna som valts har som mål att nå toppen inom sin gren: många siktar exempelvis på OS.

- Fint att Vasa vill vara med och stöda oss unga idrottare. Jag vill komma så långt som möjligt, leva på idrotten och nå framgång i internationella stortävlingar, kommenterar en av de idrottande ungdomarna som nästa sommar sporras med ett sysselsättningsstipendium.

Sysselsättningsstipendiet beviljas för 4–8 veckor. Under sommaren berättar ungdomarna om sin träning i Idrottsakademins och Vasa stads kanaler på sociala medier. Därtill för idrottarna träningsdagbok, där tränaren kvitterar utförda träningar.

Yhteyshenkilöt

- Sysselsättningschef Helena Nurmikoski, Vasa stad, tfn 040 173 0517
- Verksamhetsledare Mikaela Ingberg, Vasaregionens Idrottsakademi, tfn 050 535 5494

Idrottare som får sysselsättningsstipendium:

VsuaVriaSummer19 nimet namn2

Gå till "Uutiset"