Perusaste

URHEILUYLÄKOULUKOKEILU

Onkilahden yhtenäiskoulu ja Korsholms högstadium ovat mukana valtakunnallisessa urheiluyläkoulukokeilussa. Urheiluyläkoulukokeilussa on mukana 25 yläkoulua 14 kunnasta eri puolilta Suomea. Kolmivuotisen kokeilun aikana rakennetaan valtakunnallista urheiluyläkoulumallia, jossa toteutuu 7-9 luokalla mahdollisuus 6-9 liikunta- ja urheilutuntiin kouluviikon aikana.

Urheiluyläkoulussa tavoitteellisesti urheileva nuori saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaa yhdistämiseen. Tavoitteena on kehittää valtakunnallinen urheiluyläkoulutoiminnan malli, jossa oppilas saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen. Kokeilun koordinoinnista vastaa Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön urheiluakatemiaohjelma. Hankkeen arvioinnista vastaa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU.

Toiminnan sisällöllisinä kehityskohteina ovat:

1) yhteiset periaatteet ja kriteerit urheiluyläkoulutoiminnan ohjaamiseen,
2) yhteinen valtakunnallinen soveltuvuuskoe,
3) urheilijaksi kasvamisen sisältökokonaisuus sekä digioppimisen kokonaisuus,
4) yhteinen seuranta ja arviointi.

Haku urheiluyläkouluun tapahtuu soveltuvuuskokeen kautta. Tiedotamme nettisivuillamme kun ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen alkaa.

Lisää infoa soveltuvuuskokeesta ja siiheen kuuluvista testeistä tästä.

Koulujen yhteystiedot:

Onkilahden yhtenäiskoluu, rehtori Elise Hytönen sposti: elise.hytonen(a)edu.vaasa.fi

Korsholms högstadium, rektor Inger Damlin epost: inger.damlin(a)korsholm.fi