Perusaste

URHEILUYLÄKOULU

Ensi syksy ja yläkouluvaihe lähestyy ja nyt 6 -luokkalaiset voivat hakea Onkilahden yhtenäiskoulun urheiluluokalle. Onkilahden yhtenäiskoulu on syksystä 2017 lähtien ollut mukana valtakunnallisessa urheiluyläkoulukokeilussa, jonka tavoitteena on mahdollistaa urheilijan hyvä päivä. Koulussa on omat urheiluluokat 7., 8. ja 9. luokkalaisille oppilaille. Urheiluluokalle otetaan 21 oppilasta ja harjoitukset pidetään Onkilahden yhtenäiskoulun liikuntasalissa, koulun lähialueella tai erikseen ilmoitetussa liikuntapaikassa.

Urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset yläkoulutoiminnassa

Akatemiaohjelman yläkoulutoiminnan sisältösuositukset pohjautuvat Urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyön linjauksiin ja monitieteiseen tietoperustaan. Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä mm. ajankäytöllisesti. Kasva urheilijaksi -kokonaisuus toteutetaan liikunnanopettajien johdolla liikuntatunneilla, seuravalmentajan vetämänä koulupäivän yhteydessä ja terveystiedon ja kotitalouden opettajien opetuksen avulla. Toimintaa toteutetaan kolmen kokonaisuuden kautta:

Monipuoliset motoriset taidot ja fyysiset ominaisuudet, psyykkiset taidot ja elämäntaidot sekä lajivalmentautuminen
Lue lisää Urheiluyläkouluista Suomen Olympiakomitean sivuilta

Valmennuksen sisältö ja harjoitusmäärät

Valmennuksen ja liikuntatuntien sisällöstä vastaavat Onkilahden yhtenäiskoulun liikunnanopettajat. Motoristen taitojen ja fyysisen ominaisuuksien harjoittelu on toiminnan ydin. Urheiluyläkoulun liikuntatunnit ja seurojen lajivalmennus muodostavat kokonaisuuden, jossa harjoituksien kokonaismääräksi tulee 7. luokalla 6 tuntia viikossa (pelkästään liikuntaa), 8. luokalla 8-10 tuntia viikossa ja 9. luokalla 8-9 tuntia viikossa koulupäivän yhteydessä. Tämä toteutuu 7. luokalla siten, että kuvataide siirretään 8. luokalle ja kasvatetaan urheiluluokalla opiskelevien liikuntatuntien määrää kahdesta kuuteen viikkotuntiin, sekä toteutetaan kasva urheilijaksi oppimissisältöä terveystiedon ja kotitalouden tunneilla. Urheiluluokan viikkotuntimäärät ovat: 7-luokkalaisilla 32 vuosiviikkotuntia, 8-luokkalaisilla 32 vvh ja 9-luokkalaisilla 32-33 vvh.

Muuta huomioitavaa

Urheiluyläkoulutoimintaan osallistuminen ei rajoita jatko-opiskelumahdollisuuksia. Oppilaan kaikki valinnaisaineet liittyvät urheiluun ja harjoitteluun. Oppilaan pitää sitoutua toimintaan kolmeksi vuodeksi. Kuljetukset ovat opiskelun ohella oppilaan omalla vastuulla. Vaasan seudun ruotsinkielisille on tarjolla 2019-20 lukuvuodesta lähtien oma urheiluluokka Korsholms högstadiumissa.

Hakuvaihe
Urheiluyläkouluun hakeudutaan soveltuvuuskokeen kautta, joka mittaa keskeisiä taitoja ja ominaisuuksia. Soveltuvuuskokeeseen kuuluu seitsemän osiota sekä koulun oma nopeus- ja rytmiikkatesti, www.soveltuvuuskoe.fi. Hakuvaiheen jälkeen saat kutsun soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään 18.2.2020 klo 8.30.

Hae urheiluluokalle täyttämällä tämä hakulomake 10.1-10.2.2020 välisenä aikana.
Hakulomakkeeseen pääset TÄSTÄ

Lisätietoja:

Elise Hytönen
Onkilahden yhtenäiskoulu / rehtori
Puh. 040-8228803, sposti

Jens Wallin
Yläkouluvaiheen kehityksestä vastaava koordinaattori
050-5355499, sposti

Mikaela Ingberg
Toiminnanjohtaja, Vaasanseudun Urheiluakatemia
050-5355 494, sposti

 

Kasva urheilijaksi sisalto