Andra stadiet

Vasaregionens Idrottsakademi innehar en central roll i och med ett tätt samarbete bland regionens träningsverksamhet för elever på andra stadiet.

I Vörå finns såväl Vörå Idrottsgymnasium som Folkhälsan Utbildning. Dessa två erbjuder utbildning på svenska samtidigt som eleverna erhåller ledd träningsverksamhet. Från 2015 framåt bildar de två ovannämnda utbildningsenheterna en gemensam helhet som går under benämningen Campus Norrvalla.

Även i Vasa finns goda möjlighter att kombinera studier och idrott. Idrottsprofileringen inom Vasa stad upprätthålls av utbildningsorganisationen på andra stadiet (Vasa gymnasium, Vasa yrkesinstitut, Vaasan lyseon lukio). Samarbetsparter är idrottsakademin och Vörå Idrottsgymnasium. Idrottsprofileringen i Vasa omfattar simning, ishockey, konståkning och fotboll. De deltagande får handledd träning.

Vörå Idrottsgymnasium

Folkhälsan Utbildning

Vasa stads idrottsprofilering

Campus Norrvalla

logo2          CampusNorrvalla WhiteOnBlue2          idrottsprofilering3