Grundläggande utbildning

Vasaregionens idrottsakademi arrangerar i samarbete med Vasa stad träningsverksamhet för elever inom den grundläggande utbildningen. För verksamheten ansvarar Vasa stads idrottskoordinator Jaakko Saarinen. Mera information fås från Vasa stads sidor.

Verksamhetens principer:

  • Verksamheten är avsedd för unga som siktar på en idrottskarriär.
  • Träningen stöder föreningsverksamheten.
  • Grenträningen leds utifrån en förening.
  • Den allmänna träningen leds av Vasa stad.
  • Verksamheten erbjuder idrottare stödtjänster så som mental träning, karriärsplanering, läkartjänster och hälsovårdskontroller.
  • Verksamheten är gratis för eleverna.


Verksamhetens mål:

  • Utöka den dagliga träningsmängden.
  • Förenandet av idrott och skolgång.
  • Fördjupa skolornas och föreningarnas samarbete.
  • Utveckla kunskapen inom ungdomsträning.