Högskolor

Vasa kan erbjuda flertalet studieinriktningar för de som önskar studera vid en högskola. Högskolorna i Vasa är sex till antalet: Vaasan yliopisto, Vasa yrkeshögskola, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Svenska Handelshögskolan och Helsingfors universitet (Juridiska utbildningen i Vasa).

Vasaregionens idrottsakademi har ca 50 toppidrottare som samtidigt är studerande vid någon av de ovanstående högskolorna. De idrottare som blivit antagna till Vasaregionens idrottsakademi som idrottare på tredje stadiet drar nytta av gemensamma grenträningar och stödtjänster så som hälso- och muskelvård samt mental träning och fysiska tester.

sponsors vamk    logonoviatranspdf2  sponsors uva   sponsors hyo   sponsors hanken   sponsors aa