Styrelse

Stiftelsen för Vasaregionens Idrottsakademi upprätthåller Vasaregionens Idrottsakademi.

Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Vasa stad (ordförande)

Pekka Haapanen, VASEK Ab (vice ordförande)

Nina Karls-Nygård, Vörå idrottsgymnasium

Göran Djupsund, Åbo Akademi

Juha-Pekka Lehmus, Skoldirektör

Peter Nieminen, SFI Simsport

Victor Lövdahl, idrottarnas representant

Suppleanter:

Jenniina Halkoaho, Fd. elitidrottare

Tommi Virkama, Vasek Oy

Anna Bertills, Folkhälsan utbildning Ab

Mikael Hallbäck, Levón-institutet

Anne Levonen, Vasa Gymnasium

Petra Stenman, SFI

Jimi Kallio, Idrottarnas representant