Stödtjänster

Vasaregionens idrottsakademi har ett nätverk av sakkunniga inom olika områden som samarbetar med våra tränare för att skapa förutsättningar för våra idrottare att utvecklas. Undervisnings- och kulturministeriet och Finlands Olympiska Kommitté stöder Vasaregionens idrottsakademi för att kunna bygga upp, utveckla och erbjuda olika stödtjänster. Idrottare på junior- och seniorlandslagsnivå genomgår en hälsogranskning enligt Finlands Olympiska Kommittés riktlinjer. Hälsogranskningen finansieras av Vasaregionens idrottsakademi. Tag kontakt om du vill höra mera om stödtjänsterna!

Stodtjanster2