Högskolor

Vasa kan erbjuda flertalet studieinriktningar för de som önskar studera vid en högskola. Högskolorna i Vasa är sex till antalet: Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Svenska Handelshögskolan, Vaasan yliopisto, Vaasan Ammattikorkeakoulu och Helsingfors universitet (Juridiska utbildningen i Vasa).

De idrottare som blivit antagna till Vasaregionens idrottsakademi som idrottare på tredje stadiet drar nytta av gemensamma grenträningar och stödtjänster så som hälso- och muskelvård samt mental träning och fysiska tester.

 

sponsors aa  logonoviatranspdf2  sponsors hanken  sponsors uva  Vamk logo  sponsors hyo