TRÄNINGSVERKSAMHET FÖR ÅK 7-9

KOMBINATION AV IDROTT OCH STUDIER INOM GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN ÅK 7-9

Det finns tre modeller att kombinera idrott och studier inom grundläggande utbildningen åk 7-9. Dessa är träningsverksamhet för åk 8-9, idrottsskola för åk 7-9 och lägermodell.

ak 7 9 traningsverksamhet

Träningsverksamhet för åk 8-9

Träningsverksamhet för åk 8-9 är en del av Vasaregionens idrottsakademis verksamhet där morgonträningen är koncentrerad till en gemensam tidpunkt. Ansökningen till träningsverksamheten görs här. Ansökan börjar 4.3, då också länken till ansökningsblanketten aktiveras.

För mer info gällande grenträningen, kontakta:

Jaakko Saarinen
tel. 046-5823404
info(a)vsua.fi

Idrottsskola för åk 7-9

Idrottsskolans målsättning är att utveckla en nationell modell för eleverna. Innehållet baserar sig på "växa till idrottae" -programmet och verksamheten förverkligas genom tre helheter:

- Månsidiga motoriska färdigheter och fysiska egenskaper

- Psykiska färdigheter och livs färdigheter

- Grenspecifika färdigheter

”Växa till idrottare” -programmet förverkligas av gymnastiklärarna under gymnastiklektionerna, föreningarnas grenträning i anslutning till skoldagen och i undervisningen inom hälsokunskap och hushållslära. Sök till idrottsskolan här

Kontaktupgifter:

Inger Damlin, Korsholms högstadium / rektor 050-5377310 epost

Camilla Lillås, Korsholms högstadium / Studiehandledare 06-327 7315 epost

Jens Wallin, Korsholms högstadium / Koordinator, lärare, tränare 050-5355499 epost

Läs mera om innehållet på Olympiska Kommitténs hemsida

Skolläger för åk 7-9

Norrvalla och Kuortane Idrottsinstitut arrangerar båda sk nationella skolläger, framtidsgruppens skolläger respektive ”yläkoululeiritys”. Via lägermodellen erbjuds idrottarna ett lägerupplägg som skall ge idrottarna stöd i den vardagliga träningen mellan lägren. Läs mera om lägermodeller på webbsidor. (Norvalla idrottsinstitut och Kuortaneen Urheiluopisto)