Ansökan för andra stadiets studerande

Ansökan för andra stadiets studerande sker via gemensammma elevansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning våren 2019.

VsuaVria:s samarbetsskolor:

- Vörå Idrottsgymnasium (ruotsinkielinen Vöyrin Urheilulukio)
- Vasa Idrottsprofilering, som består av följande läroanstalter: Vaasan Lyseon Lukio, Vasa Gymnasium ja Vamia.
- Norrvalla, Folkhälsan Utbildning

Mer information under vintern 2019.