Ansökan till träningsverksamhet för Åk 7-9

Inom Vasaregionens Idrottsakademi (Vria) finns det tre möjligheter att kombinera idrott och studier på åk 7-9. Dessa är idrottsskola för åk 7-9, grenträning för åk 8-9 och lägermodellen.

Idrottsskola åk 7-9

Målsättningen med försöket gällande idrottsskoland är att utveckla en nationell modell för verksamheten, där eleven får stöd för att utveckla sin beredskap att kunna kombinera studier med idrott.

Onkilahden yhtenäiskoulu har från hösten 2017 varit med som en av de 25 skolorna som är med i Olympiska Kommitténs pilot gällande idrottsklass för åk 7-9. Från hösten 2018 är också Korsholms Högstadium med i piloten, som enda finlandssvenska skola i Finland. För antagande till idrottsskolan arrangeras det en lämplighetstest. Här hittar du info gällande testerna  för 2019 (på finska).

Här på Olympiska Kommitténs hemsidor kan du också läsa mera om piloten för idrottsskolor.

Grenträning

Grenträningen förverkligas av föreningarna och koordineras av verket för fostran och utbildning inom Vasa stad. Morgonträningen är koncentrerad till en gemensam tidpunkt. Läs mera.

Lägermodell inom Vasaregionens Idrottsakademi och Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia

Norrvalla och Kuortane Idrottsinstitut arrangerar båda de sk nationella skollägren, framtidsgruppens skolläger respektive ”yläkoululeiritys”. Via lägermodellen erbjuds idrottarna ett lägerupplägg som skall ge idrottarna stöd i den vardagliga träningen mellan lägren. Läs mera.