Tillväxtcentrum för kompetens

Samarbetsnätverket Vasaregionens idrottsakademi ger en utmärkt plattform för att samverka och lära av varandra. Vasaregionens Idrottsakademis målsättning med detta verksamhetsområde är att utveckla tränarens arbetsmiljö och utnyttja den gemensamma kunskapsresursen. Detta görs genom att få tränare från olika idrottsformer att bekanta sig med varandra och öka träningsdiskussionen. Vasaregionens idrottsakademi sammankallar regionens tränare till regelbundna diskussionstillfällen för alla grenar eller grengruppsvis.