Träning

Träningen inom Vasaregionens idrottsakademi bedrivs av grenförbund, förening eller läroinrättning och förverkligas alltid genom ett samarbete. Träningen kan vara öppen för idrottare från olika skolor eller åldrar men den kan också vara koncentrerad till en läroinrättning eller åldersgrupp. Detta varierar beroende på de olika grenarnas träningssystem och finansiering. Inom Vasaregionens idrottsakademi finns flera olika nivågrupper och för oss är det viktigt med en nivågruppering också för vuxna idrottare som studerar på högskola eller universitet.

Värderingar och verksamhetsinnehåll

Vasaregionens Idrottsakademi förväntar sig att följande värderingar och verksamhetsinnehåll är synliga inom de idrottsformer som önskar ansluta sig till samarbetsnätverket och tjänstekonceptet.

 • Öppenhet, samarbete och idrottsglädje
 • Helhetstänkande med människan i centrum
 • Kvalitativ elit- och resultatinriktad träningsverksamhet
 • Individcentrerad verksamhet där det finns en uttalad plan för de olika skedena i idrottskarriären (idrottarstig) gällande ansvar för individens utveckling, innehåll i träningen samt tränings- och studiemiljö
 • Ett positivt förhållningssätt till kombinationen studier och elitidrott
 • VRIA-tillhörigheten och -samarbetet skall bidra med ett mervärde åt idrottaren och idrottsformen

 

Inom Vasaregionens idrottsakademi fungerar ett flertal olika idrottsgrenar. Följande grenar finns representerade i vår verksamhet:

Friidrott – Längdskidåkning – Bågskytte
Nationella tyngdpunktsgrenar

 • Idrottsformens nationella träningscentrum med sikte mot internationell nivå
 • Heltidsanställd tränare finansierad av det nationella grenförbundet
 • Nära samarbete med landslaget och olympiakommitténs toppidrottsenhet
 • Hög nationell resultatnivå på junior- och seniornivå
 • Utmärkta träningsförhållanden
 • Grenförbundets styrsystem
 • Resultatinriktat och långsiktigt arbete inom elitidrott
 • Träningsverksamhet på alla nivåer inom VRIA

 

Fotboll – Ishockey – Simning – Orientering
Framgångsrika idrottsgrenar

 • Nationellt starka idrottsformer på junior och seniornivå
 • Regionalt eller områdesfinansierad träningsverksamhet
 • Heltidsanställd tränare finansierad av både läroinrättning och förening/grenförbund/idrottsdistrikt
 • Goda träningsförhållanden
 • Träningsverksamhet på alla nivåer inom VRIA

 

Konståkning – Innebandy
Fostrargrenar

 • Regionalt eller nationellt starka idrottsformer på juniornivå
 • Regionalt finansierad träningsverksamhet
 • Hel- eller deltidsanställd tränare finansierad av antingen idrottsförenin eller läroinrättning
 • Nivågrupperad elitinriktad träningsverksamhet på minst en nivå inom VRIA och med en uttalad idrottarstig