Träning

Träningen inom Vasaregionens idrottsakademi bedrivs av grenförbund, förening eller läroinrättning och förverkligas alltid genom ett samarbete. Träningen kan vara öppen för idrottare från olika skolor eller åldrar men den kan också vara koncentrerad till en läroinrättning eller åldersgrupp. Detta varierar beroende på de olika grenarnas träningssystem och finansiering. Inom Vasaregionens idrottsakademi finns flera olika nivågrupper och för oss är det viktigt med en nivågruppering också för vuxna idrottare som studerar på högskola eller universitet.

Värderingar och verksamhetsinnehåll

Vasaregionens Idrottsakademi förväntar sig att följande värderingar och verksamhetsinnehåll är synliga inom de idrottsformer som önskar ansluta sig till samarbetsnätverket och tjänstekonceptet.

  • Öppenhet, samarbete och idrottsglädje
  • Helhetstänkande med människan i centrum
  • Kvalitativ elit- och resultatinriktad träningsverksamhet
  • Individcentrerad verksamhet där det finns en uttalad plan för de olika skedena i idrottskarriären (idrottarstig) gällande ansvar för individens utveckling, innehåll i träningen samt tränings- och studiemiljö
  • Ett positivt förhållningssätt till kombinationen studier och elitidrott
  • VRIA-tillhörigheten och -samarbetet skall bidra med ett mervärde åt idrottaren och idrottsformen