Träningsförhållanden

Vasaregionens Idrottsakademi arbetar med kommuner, samkommuner och privata upprätthållare för att förbättra och utveckla träningsförhållandena för elitidrottare i regionen.