VsuaVria

Finlands Olympiska kommittés idrottsakademiprogram leder landets idrottsakademier. Idrottsakademierna är elitidrottens regionala samarbetsnätverk och en stödfunktion för hela idrottarstigen. Idrottsakademierna möjliggör växande kompetens och träningsförhållanden i idrottarstigens alla skeden.

I idrottsakademinätverkets alla skeden av idrottarstigen finns idrottare, tränare och sakkunniga vars kompetens utvecklas i samarbete med sakkunniga inom Finlands Olympiska kommittés program för internationellt framgångsrika elitidrottare (huippuvaihe) och programmet för kunnande (osaamisohjelma).

Idrottarens stig