Finansiering

Stiftelsen för Vasaregionens idrottsakademi finansieras av:

 • Vasa stad
 • Vasek Oy
 • Högskolorna och universiteten i Vasa och högskolekonsortiet i Vasa
 • UKM, vi har fått understöd av undervisnings- och kulturministeriet för verksamheten.
 • Vörå kommun
 • Folkhälsan Utbildning Ab

 

Träningsverksamheten finansieras av:

 • Idrottens grenförbund, distriktsorganisationer och föreningar
 • Läroinrättningar
 • Finlands olympiska kommitté
 • Folkhälsan Utbildning Ab
 • Idrottarna