Uppgift

Vasaregionens Idrottsakademi är ett tvåspråkigt samarbetsnätverk och tjänstekoncept för elitidrottare i Vasaregionen. Idrottsakademin möjliggör en kombination av studier och elitidrott.

Idrottsakademins fyra verksamhetsområden är: träning, träningsförhållandensakkunnigtjänster och tillväxtcentrum för kompetens.

Idrottsakademins roll är att utveckla och leda nätverket för Vasaregionens tävlings- ooch elitidrott genom att:

  • Stöda och styra grenförbund, föreningar och läroinrättningar i förverkligandet av en tillräckligt kunnig och mängdmässig alldaglig träningsverksamhet.
  • Erbjuda tjänstepaket för de olika åldersgrupperna.
  • Koordinera och utveckla regionala samarbetsformer mellan elitidrottens olika aktörer till en inspirerande, trivsam, lärorik och kvalitativ träningsmiljö – såväl för idrottare som tränare.

Dessutom skall Vasaregionens Idrottsakademi marknadsföra Vasaregionen som ett mångsidigt och trivsamt område med mångsidiga studiemöjligheter och där det är trivsamt att idrotta, bo och verka i arbetslivet.

Följande idrottsorganisationer och utbildningsanordnare verkar och samarbetar inom Vasaregionens Idrottsakademi:

Suomen Urheiluliitto, SFI - friidrott, ÖID - friidrott, Suomen Ampujainliitto, Vaasan Diana -57, Suomen Hiihtoliitto, Finlands Svenska Skidförbund, Suomen suunnistusliitto, Finlands Svenska Orienteringsförbund, SFI - simning, Vasa simsällskap, VIFK, VPS, VPS juniorit, FF JARO, FC Sport -39, HT Vasa Sport, Vasa Sport juniorer, Vasa skridskoklubb, SB Vasa

Grundläggande utbildningen inom Vasa stad, VÖS, Korsholm och Laihela
Vörå Idrottsgymnasium
Vasa stads idrottsprofilering på andra stadiet
Norrvalla Folkhögskola
Högskolor och universitet i Vasa: Svenska Handelshögskolan, Åbo Akademi, Vaasan Yliopisto, Helsingfors Universitet (juridiska utbildningsprogrammet i Vasa), Yrkeshögskolan Novia, Vasa Yrkeshögskola