VsuaVria

Suomessa toimii 20 urheiluakatemiaa, joiden tehtävänä on auttaa urheilijoita opiskelun ja urheilun yhdistämisessä. Akatemiat osallistuvat myös valmennuksen järjestämiseen sekä varmistavat urheilijoille tärkeiden tukipalvelujen saatavuuden. Urheiluakatemiat toimivat perus-, toisella- ja korkea-asteella ja niiden toimintaa koordinoi valtakunnallisesti Suomen Olympiakomitea. Kymmenen urheiluakatemiaa on saanut Olympiakomitealta huippu-urheiluakatemiastatuksen.

Urheiluakatemiat ovat verkostoja, joiden toimijoita ovat muun muassa kunnat, oppilaitokset ja lajiliitot sekä niiden alaiset urheiluseurat.

Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko urheilijan polun kattavan akatemiaverkoston johtamisesta. Se on huippu-urheilun alueellinen verkosto ja koko urheilijan polun perustukiratkaisu, joka toimii kehittyvänä osaamisen ja olosuhteiden mahdollistajana urheilijan polun kaikissa vaiheissa.

Urheiluakatemiaverkostossa on polun kaikissa vaiheessa olevia urheilijoita, valmentajia ja asiantuntijoita, joiden osaamista kehitetään yhteistyössä huippuvaiheen ja osaamisohjelman asiantuntijoiden kanssa.

 

Kaksoisura dubbel karriar ny bild