Ansökan

Vasaregionens Idrottsakademi är ett tvåspråkigt samarbetsnätverk och tjänstekoncept för elitidrottare i Vasaregionen. Idrottsakademin möjliggör en kombination av studier och elitidrott.

Idrottsakademin är riktad till toppidrottare. 

Kriterier för medlemsskap:

- Studieplats vid någon av Vasaregionens Idrottsakademis samarbetsskolor. Vuxna toppidrottare som inte studerar kan också söka och bli invalda i idrottsakademin.
- Idrottaren tränar målmedvetet och systematiskt och siktar mot nationella eller internationella toppen i sin gren.
- Idrottaren hör till nationella toppen eller är på internationell nivå i egen åldersklass eller idrottsakademins medlemsskap motiveras på annat sätt, t ex genom spel i något av VRIAs lagidrotters representationslag. Grenspecifika kriterier och antagning i samarbete med grenförbunden och föreningarna.
- Idrottsakademins verksamhet bidrar med ett mervärde för idrottarens satsning mot nationell eller internationell toppnivå.
- Idrottaren och det nationella grenförbundet följer FCEI:s regelverk.

Idrottarna väljs till Idrottsakademin tillsvidare och kan uteslutas om idrottarkriterierna inte längre uppfylls.

Untitled2