02.10.2023

VSUA osallistuu #OsaaminenNäkyviin teemaviikkoon 2-8.9

Osaaminen

Urheilu kartuttaa monenlaista osaamista ja taitoja, joista on hyötyä elämän eri osa-alueilla niin urheilu-uran aikana kuin sen jälkeenkin.

Urheilu opettaa mm. vuorovaikutustaitoja, itsetuntemusta, kriittistä ajattelua ja luovuutta, itseohjautuvuutta, verkostoitumiskykyä, yhteistyökykyä, tunneälyä ja empatiaa, muutosjoustavuutta, kykyä tunnistaa ja kehittää omaa osaamistaan sekä kykyä toimia erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa.

Kaikki nämä ovat tärkeitä myös tulevaisuuden työelämässä, jonka muutosvauhti kiihtyy koko ajan ja yhä tärkeämmiksi taidoiksi nousevat muun muassa itsensä kehittäminen ja kouluttaminen, muutosvalmius, paineensietokyky sekä yhteistyötaidot.

Työssä menestymiseen vaaditaan oikeanlaista potentiaalia, motivaatiota sekä kokemusta ja osaamista. Urheilu-uralta saadut kokemukset, henkilökohtaiset ominaisuudet sekä kyky motivoitua tehtävästä suoriutumiseen ovat työelämässä hyödynnettäviä ominaisuuksia. Urheilu-uralla karttuneet taidot ja kyvyt vaativat kuitenkin osaamisen sanoittamista, ja siitä syystä urheiluyhteisö on mukana kampanjoimassa ja kannustamassa: #OsaaminenNäkyviin

Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset ovat mukana Osaaminen näkyviin -teemaviikolla. Osaaminen näkyviin on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA:n kampanja, jonka tavoitteena on auttaa eri alojen ja organisaatioiden ihmisiä ja yhteisöjä huomaamaan osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun.

Seuraa somessa ja tule mukaan: #OsaaminenNäkyviin

 

Siirry "Uutiset"-sivulle