15.05.2020

Aktuell information gällande coronavirusets inverkan på idrotten

Uppdaterad information från Olympiska Kommitténs hemsida gällande coronavirusets inverkan på idrotten (15.5.2020)

Olympiska Kommittén följer Finlands regerings, Institutet för hälsa och välfärds, social- och hälsovårdsministeriets, undervisnings- och kulturministeriets och utrikesministeriets riktlinjer. Mer info på Statsrådets, THL:s och AVI:s sidor.

Föreningsverksamhet

Föreningarnas träningsverkasmhet arrangeras utomhus och närkontakt skall undvikas fram till 31.5.2020. Träningsverksamheten skall ske i grupper på max 10 personer. Tävlingar och andra öppna publikevenemang för grupper över 10 personer får ej arrangeras fram till 31.5.2020. 

Man bör fästa speciell uppmärksamhet vid handhygien. Händerna skall tvättas noggrant både före och efter träning. Det är också bra att ha handdeci nära till under träningarna. 

Idrottstävlingar- och serier får köra igång med special arrangemang från 1.6. 

Föreningarna kan arrangera träning inomhus från 1.6, men närkontakt skall undvikas. Träningsverksamhet utomhus- och inomhus får ske med grupper som har högst 50 personer.

Olympiska Kommitténs riktlinjer gällande elitidrott under coronaepidemin

Idrottarna skall följa Finlands myndigheters förordningar och riktlinjer (THL). De här instruktionerna skall fungera som stöd när man planerar verksamhet inom elitidrott. Målsättningen är, att riktlinjerna skall hjälpa idrottare och idrottarens omgivning minska riskerna att smittas och också ta ett samhälleligt ansvar att förhindra spridningen av viruset. Individens ansvar betonas för de viktigaste sätten att minska spridning är noggrann hygien och att undvika närkontakt mellan friska och insjuknade. Under epidemin är det också viktigt att följa upp spridningen med coronatester. De här direktiven gäller förutom elitidrottare också andra aktörer inom elitidrotten, som tränare och lagledare. Grenförbunden ger mer deltajerade riktlinjer, som specifikt gäller för de olika idrotterna.

Gå till "Uutiset"