26.03.2024

Ansök till tredje stadiet i Vasa och kombinera studier med toppidrott

Tredje stadiets studier hänvisar till den utbildning som universitet och högskolor erbjuder. Möjligheten att kombinera studier på tredje stadiet med toppidrott kräver personliga lösningar. Idrottsakademins nätverk stöder idrottaren och genom samarbetet med högskolorna, så har idrottare möjlighet att få personliga flexibla lösningar för sin dual career.

Vasa kan erbjuda flertalet studieinriktningar för de som önskar studera vid en högskola. Högskolorna i Vasa är sex till antalet: Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Svenska Handelshögskolan, Vaasan yliopisto, Vaasan Ammattikorkeakoulu och Helsingfors universitet (Juridiska utbildningen i Vasa).

VAMK har även möjliggjort att komma in till tradenomubildningen utan inträdesprov via deras egna idrottarstig. Läs mera HÄR

De idrottare som blivit antagna till Vasaregionens idrottsakademi som idrottare på tredje stadiet drar nytta av gemensamma grenträningar och stödträningar. Olika stödtjänster som erbjuds är bl.a hälso- och muskelvård samt mental träning och fysiska tester. VRIA ordnar även subventionering till Botniahallen, simhallen och jordbanehallen / idrottshallen. Läs mera om våra kriterier för medlemskap HÄR

Gå till "Uutiset"