15.03.2020

Coronavirusets inverkan på verksamheten

För det första är det är viktigt att vi gör allt vi kan för att viruset inte sprids i vårt område, men att vi agerar lugnt och förnuftigt.

Akademiträningen i åk 8-9 och på andra stadiet är skolverksamhet och det har förts en aktiv diskussion i skolorna gällande hur man skall agera och arrangera träning.

Tills vidare är inte skolorna i Vasa, Korsholm eller Vörå stängda. Läget skall ändå tas på allvar och handhygien är otroligt viktig just nu. Om en idrottare, tränare eller vårdnadshavare känner någon form av symptom, så skall hen stanna hemma.

Träningsverksamhet åk 8-9.
- Grenträningen hålls utomhus och närkontakt undviks. Träningsplatserna är samma som vanligt om inte tränaren meddelar om annat. Det här beslutet gäller tills vidare.

Andra stadiets verksamhet
- Morgonträningen är inte inhiberad. Sträva till att utföra egen träning eller i mindre grupper. Morgonträningen är en del av skoldagen för den studerande. Sträva till att träna utomhus eller i utrymmen där risken är mindre och det är få mänskor på samma gång.

Situationen kan ändras snabbt och vi följer med vad som händer.

Gå till "Uutiset"