12.01.2023

FCEI, ILMO, KAMU och puhtaasti paras

FCEI ansvarar för verkställandet av statsavtalen om antidopingverksamhet, förebyggande av tävlingsmanipulation samt läktarsäkerhet och -trivsamhet i Finland. Dessutom förstärker FCEI etik inom idrotten i samarbete med andra aktörer och stimulerar och deltar aktivt i debatter. Kom ihåg att ladda ner KAMU-appen för att veta vad som är tillåtet och förbjudet från och med 1.1.2023.

Kom även ihåg Ilmo. Alla har rätt att göra en anmälan om de misstänker en doping-, tävlingsmanipulations-, läktarsäkerhets- eller annan förseelse inom idrott. Genom att ingripa i förseelser hjälper du till att skydda idrottarna och idrotten samt att säkerställa lika och säkra utgångspunkter för alla idrottare. I tjänsten ILMO kan du anmäla en idrottares eller annan aktörs tvivelaktiga verksamhet.

Text från FCEI:s hemsidor.

Gå till "Uutiset"