09.11.2022

Fostra-till-idrottare föreläsning 15.11 kl 18-19.30

Tisdagen den 15.11 ordnar Vasaregionens idrottsakademi ett tillfälle åt unga idrottares föräldrar i Lemonsoft stadion kl. 18-19.30. Tillfället ordnas face-to-face. På tillfället diskuterar vi kring olika sätt för föräldern att stöda den unga idrottarens psykiska välmående, aktuella ärenden gällande unga idrottares psykiska välmående samt motivation och iver. Mentala tränaren Anki Brandtberg fungerar som tillfällets moderator. Anmäl er till tillfället via Forms senast 13.11: https://forms.office.com/r/Xqb2GDWBzt

Gå till "Uutiset"