31.08.2023

Fostra-till-idrottare föreläsningsserien 2023-2024

Vasaregionens idrottsakademi arrangerar även det här läsåret en föreläsningsserie åt unga idrottares föräldrar som heter "Fostra-till-idrottare". Fostra-till-idrottare föreläsningsserien riktas till unga idrottares föräldrar som deltar i VRIA:s träningsverksamhet i åk 7-9. VRIA:s träningsverksamhet i åk 7-9 består av grenträning för åk 8-9, idrottsklassverksamheten åk 7-9 (Korsholms högstadium och Onkilahden yhtenäiskoulu) och idrottens skolläger. Här nedan information om den första föreläsningen.

När? Tisdagen 12.9 kl. 18-19.30
Var? Lemonsoft stadion, mediautrymmet 1 våningen
Vem? VRIA:s sakkunnig i mental träning Anki Brandtberg
Tema? Unga idrottarens glädje, iver, motivation och psykiskt välmående. Hur kan jag som föräldrar stöda min unga idrottare i saken?
Anmälan på förhand: https://forms.office.com/e/Ss5sHBmDCJ

Föräldrarnas roll vid sidan om den unga idrottaren är central och materialet erbjuder föräldrarna stöd för hur man på bästa sätt kan stöda och uppmuntra den unga idrottaren till en idrottskarriär, samtidigt som man sköter om studierna vid sidan om. Den finländska idrotten strävar efter att den unga idrottare ska få tillräckligt med stöd och uppmuntran till att sköta om sin dualcareer dvs idrotten och studierna. Olympiakommittén har skapat materialet till “fostra-till-idrottare”

Dualcareer börjar i högstadieåldern, då den unga idrottaren får god beredskap och förutsättningar att kombinera idrott och studier inför framtiden. Detta är i enlighet med Vasaregionens idrottsakademins strategi ”Menesty kaksoisuralla 2021-2024” och en av våra huvudpunkter ”Kasvata, valmenna ja johda”.

Tillfället ordnas på båda språken.

Gå till "Uutiset"