18.03.2022

Fostra-till-idrottare föreläsningsserien kommer till ett avslut för läsåret 2021-2022

Fostra till idrottare - föräldrarnas stöd åt unga -materialet är skapat för att stöda målmedvetna unga idrottares föräldrar. Föräldrarnas roll vid sidan om den unga idrottaren är central och materialet erbjuder föräldrarna stöd för hur man på bästa sätt kan stöda och uppmuntra den unga idrottaren till en idrottskarriär, samtidigt som man sköter om studierna vid sidan om. Den finländska idrotten strävar efter att den unga idrottare ska få tillräckligt med stöd och uppmuntran till att sköta om sin dualcareer dvs idrotten och studierna. ​

Dualcareer börjar i högstadieåldern, då den unga idrottaren får god beredskap och förutsättningar att kombinera idrott och studier inför framtiden. Detta är i enlighet med Vasaregionens idrottsakademins strategi ”Menesty kaksoisuralla 2021-2024” och en av våra huvudpunkter ”Kasvata, valmenna ja johda”.​

Sista föreläsningen kommer att behandla sömn för den unga idrottaren. Föreläsningen är öppen för alla som har idrottande ungdomar inom någon av VRIA:s verksamhetsområden i högstadieåldern (grenträning åk 8-9, idrottsklassverksamhet och idrottens skolläger). Föreläsningen är på måndag 21.3 kl 18-19.30 via Zoom. Anmäl er till martin.grandell@vsua.fi om ni inte fått epost om ärendet.

Hittills har vi behandlat följande teman:
1.Kasvata urheilijaksi: Lapsen ilo, innostus, motivaatio ja henkinen hyvinvointi / Fostra till idrottare: Ungas idrottsglädje, iver, motivation och mentala hälsa. ​
​VsuaVria toiminnanjohtaja Jens Wallin ja asiantuntija henkinen valmentaja Anki Brandtberg. VsuaVria verksamhetsledare Jens Wallin och sakkunniga mentala tränaren Anki Brandtberg.​

2.Monipuolisten taitojen hankkiminen / Mångsidig träning​
Martin Grandell, fystränare och yrkestränare inom Vsua/Vria​
David Söderberg, fystränare och yrkestränare inom Vsua/Vria​

3.Fyysinen kuormitettavuus ja terveet harjoituspäivät/ Fysisk belastning och friska träningsdagar. ​

Urheilulääkärin teesit vanhemmille / ​
Idrottsläkarens teser till föräldrar ​
Urheilulääkäri Petri Lehtonen / Mehiläinen​

4. Nuoren urheilijan ravitsemus / Kosten för den unga idrottaren​
Urheiluravitsemuksen asiantuntija TtM / Utbildad näringsterapeut HvM ​
Diana Haldin​

Totalt har föreläsningarna samlat in mellan 25-70 föräldrar per föreläsning.

Gå till "Uutiset"