02.12.2020

Metsä Group besökte idrottsklassen i Korsholms högstadium

Idag besökte Metsä Group idrottsklassens träningar i Korsholms högstadie. Metsä Group är huvudsamarbetspartnern i Olympiakomittèns kampanj "Nuorelle-siivet." Med hjälp av Metsä Groups stöd kan vi säkerställa att ungdomarna får professionell hjälp med träningen under skoldagens gång. Metsä group har donerat en summa till åtta ställen runt om i Finland. Tränarens roll att inspirera och motivera unga är viktig, oavsett om det blir toppidrott eller välmående medborgare.

På bild Metsä Groups representant Timo Rissanen, gymnastiklärare Hanne Granskog och VRIA:s verksamhetsledare Jens Wallin.

Vriametsagroup

Gå till "Uutiset"