19.03.2021

Nyhetsbrev 2/3

VsuaVria:s andra nyhetsbrev för året är publicerat. Nyhetsbrevet har skickats ut via mail. Om du blivit utan nyhetsbrevet kan du hitta det från våra hemsidor under övremenyns "Nyheter". I nyhetsbrevet står det bland annat om Diana Haldin, Vamia och tränarträffarna. I slutet av nyhetsbrevet presenteras också idrottare från grundläggande utbildningen, andra stadiet och tredje stadiet. 

Gå till "Uutiset"