16.03.2020

Olympiska Kommittén - Information gällande coronavirusets inverkan på idrotten

Från Olympiska Kommitténs sida (uppdaterat 15.3.2020 klo 17.30)

Finlands regeringen beslöt 12.3.2020 om rekommendationer för att bromsa coronavirusets spridning 

Olympiska Kommittén följer THL:s rekommendationer när de gör rekommendationer för grenförbundens tävlings- och lägerverksamhet, samt idrottarnas situation gällande coronavirus covid-19 -epidemin.

Resande

Utrikesministeriet rekommenderar att undvika att resa utomlands tillsvidare.

Säkra toppidrottarnas träningsmöjligheter 

Olympiska Kommittén önskar, att kommuner och privata idrottsanläggnigarnas upprätthållare möjliggör toppidrottarnas möjlighet att utöva sin träning oberoende av coronaepidemin. Olympiska Kommittén önskar, att tomma träningsanläggningar kan ges till förfogande för ensklda idrottare och små grupper på det villkoret, att användarna ansvarar för städning och hygien och att man kommer överens om övrigt ansvar gällande utrymmen. Kommunernas idrottsutrymmen är ovärderliga träningsplatser för toppidrottarna och att deras träningsförhållanden försvagas under flera veckor har långvarig inverkan på deras yrke som idrottare. Enskilda toppidrottae som tränar i tomma utrymmen ökar inte epidemins spridning och är inte heller en risk för folkhälsan.

Olympiska Kommittén föreslår, att idrottsplaternas användning för toppidrottare koordineras av den lokala idrottsakademin och att rätten att träna endast gäller idrottsakademins nivå 1 idrottare. Olympiska Kommittén uppmuntrar idrottare och tränare till egen träning, när gruppträning inte är möjlig.

Träning i covid19-sjukdomssituation

- Om du blir smittad av covid19, följ THL:s instruktioner.
- Om du vet att du blivit exponerad av covid-19-tartunnalle, undvik tuff träning under virusets inkubationstid (14 dygn).
- Träna inte om du har symptom av luftvägsinfektion. Covid-19-viruset kan orsaka skad till hjärtmuskeln och lunginflammation. Fyysisk ansträngning och dess koppling till de här komplikationerna är ännu okänd, men möjlig.
- Vid infektion, ta konakt med din egen läkare och följ upp situationen och diskutera med läkaren gällande återupptagande av träning.

Fritidsaktivitet 

Finlands regering har rekommenderat att för att at minska riskerna för spridning av viruset så skall man begränsa icke nödvändig verksamhet, som närkontakt under fritidsaktivitet och övrig fritid. Man kan fortsätta att utöva idrott, men bör vara uppmärksamma på situationen och förebygga riskerna för spridnign av viruset. Vi förespråkar träning utomhus samt egen träning.

Evenemang

Olympiska Kommittén rekommenderar att alla evenemang med deltagare över 500 personer inhiberas fram till slutet av maj eller flyttas framåt till ett annat datum. 

OS i Tokyo 

Internationellla Olympiska Kommittén samarbetar med Världshälsoorganistaionen (WHO) och informerar Finlands Olympiska Kommitté om utvecklingen av läget. Enligt IOK:s utlåtande (12.3.2020) ger situationen i dagsläget inte orsak till att ändra planerna på att arrangera OS  i Tokyo i juli-augusti. IOK följer med situationen och meddelar omedelbart om det blir ändringar. Gällande OS-kvaltävlingar försöker de internationella förbundet hitta lösnignar. 

Bakgrund

Coronaviruset smittar mellan människor i huvudsak via droppsmitta i närkontakt. Viruset kan klara sig på ytor och kan smittas även som beröringssmitta via material eller ytor som berörts av en smittad person som till exempel hostat i händerna. Detta anses dock inte vara den primära smittvägen. I vardagen är viruset troligen inte länge aktivt på olika ytor. Undvik stora folksamlingar och nära kontakt med personer osm har en luftvägsinflammation. På allmänna platser och i grupper lönar det sig att hålla minst en meters avstånd till andra, speciellt om någon hostar eller nyser.

Om du har en lindrig luftvägsinflammation så lönar det sig att stanna hemma. Gå inte till jobbet, skolan eller delta inte i fritidsverksamhet. Det här är speciellt viktigt för att skydda de som hör till riskgrupperna. Man bör vara speciellt försiktig när man rör sig bland mänskor som tillhör riskgrupper. Till riskgrupper hör äldre personer och personer med en grundsjukdom. 

Finlands Olympiska Kommitté samarbetar med Internationella Olympiska Kommittén (IOK) och Institutt för välfärd och hälsä (THL) med att att följa upp situationen med coronaviruset. Situationen med epidemin förändrar hela tiden och internationella forskargrupper producerar ny information om viruset varje dag. 

Olympiska Kommitténs huvudansvariga är överläkare Maarit Valtonen. Toppidrottsenhetens sakkunniga och grenansvariga hjäper också grenarna och idrottarna i olika frågor. 

MER INFO PÅ THL:S SIDA 

Gå till "Uutiset"