29.01.2021

Vasa stads och Vasaregionens idrottskademins sysselsättningsstipendie

vriaOSlogoad3d6e38 fbe9 4883 8003 ef613e2c8546

 

Sysselsättningsstipendiet tilldelas idrottare som föreslås av föreningar, akademitränare och idrottsakademins verksamhetsledare. Idrottaren fyller i ansökan och föreningen rankar sina idrottare.

Ansökningstid 1.2.2021-28.2.2021. Ansökan är slut!

Kriterier:
-idrottaren skall vara skriven i Vasa
-ålder 14-24 år
-idrottarens nivå, målsättningar och andra grunder som bör tas i beaktande

Om möjligt, så väljs idrottarna med via samma grupper som Vasa stads sommarjobb i övrigt. Grupperna är:

14-15-åringar
16-17-åringar
18-24-åringar
16-24-åriga unga med funktionsnedsättning och specialbehov

Sysselsättningstipendiet ges för 2 veckor. Idrottarens skyldigheter:
- idrottaren bör under den tiden vara aktiv och posta på some om sin träning, mer info närmare
- idrottaren skall också föra träningsdagbok, där tränaren godkänner utförda träningar.
- fylla i arbetstidsuppföljning

Sysselsättningstipendiets summa och antalet idrottare som väljs blir klart under mars månad.

Gå till "Uutiset"