02.02.2023

Vasa stads och Vasaregionens idrottskademins sysselsättningsstipendie 2023


VaasaLOGO3MindreVRIAlogo3


Vasa stad har beviljat medel med syfte att sysselsätta idrottande ungdomar under sommaren. Ungdomarna marknadsför Vasa stad i sociala medier och prövar på att ha idrotten som yrke. Vasaregionens Idrottsakademins arbetsgrupp ansvarar för ansökningsprocessen och väljer arbetstagare utgående från följande nedanstående kriterier. Idrottaren fyller i ansökan.

Ansökningstid 1.2.2023 - 28.2.2023. Ansökningstiden är slut.
Kriterier:
- Den arbetssökande idrottaren bör vara skriven i Vasa stad
- Ålder 14–24 år (2009–1999 födda)
- Idrottarens idrottsliga nivå, målsättningar och träningsplan samt marknadsföringskunnande tas i beaktande. Besvara elektroniska blanketten noggrant.

Om möjligt, så väljs idrottarna via samma grupper som Vasa stads sommarjobb i övrigt. Grupperna är:
14–15-åringar
16–17-åringar
18–24-åringar
16–24-åriga unga med funktionsnedsättning och specialbehov

Sysselsättningsstipendiet ges för 1–2 veckor. Förutom att marknadsföra Vasa stad på sociala medier, så bör idrottaren redogöra för sin träning via en träningsdagbok. Sysselsättningsstipendiets exakta storlek och antalet idrottare klarnar under mars månad. Tidigare år har storleken varierat mellan ca 200–700 euro.

Sysselsättningstipendiets summa och antalet idrottare som väljs blir klart under mars månad. Vi betonar nya ansökan i år, men de personer som erhållit sysselsättningsstipendiet tidigare (senaste 1–3 åren), får gärna lämna in en ansökan även i år.

Information:
Martin Grandell, 040–8525003, kommunikation, marknadsföring och dualcareer
Jens Wallin, VRIA verksamhetsledare 050–5355499

Gå till "Uutiset"