06.05.2024

Vasa yrkeshögskola beviljas formell status som en elitidrottsvänlig högskola

Vasa yrkeshögskola beviljas formell status som en elitidrottsvänlig högskola

Finlands Olympiska Kommitté har beviljat VAMK statusen ”elitidrottsvänlig högskola” som en indikation på det omfattande arbete som skolan gör för att möjliggöra en framgångsrik dualcareer för sina idrottarstuderanden. Kvalitetsmärket är också ett bevis på långvarigt gott samarbete mellan Vasaregionens idrottsakademi och VAMK. VAMK är en av landets fem högskolor som beviljats den formella statusen som en elitidrottsvänlig högskola.

IMG 3803

Processen för att uppnå den elitidrottsvänliga statusen påbörjades hösten 2023 med tätt samarbete i samband med auditeringsprocessen. Formellt erkändes statusen i Helsingfors den 6.5.2024 i samband med det nationella idrottsläroinrättningsseminariet. VAMK:s tf. rektor och verkställande ledare Ville Isoherranen, kvalitets- och hållbarhetschef Katja Lakojoki-Karhu och VRIA:s verksamhetsledare Jens Wallin tog emot den formella statusen. Olympiakommittén har hittills beviljat statusen åt fem finska högskolor.

Den formella statusen som en elitidrottsvänlig högskola innebär bland annat att dualcareer (kombinationen av elitidrott och studier) tas i ännu större beaktande för att stödja idrottarens helhetsutveckling. Statusen beviljas också som bevis på långt och lyckat samarbete med Vasaregionens idrottsakademi. Samarbetet mellan VRIA och VAMK har varit välfungerande sedan länge och samarbetet har ytterligare fördjupats i samband med auditeringsprocessen.

“Grunden till en framgångsrik övergång till arbetslivet byggs under hela idrottarstigen. VAMK har utvecklat en modell där erhållna egenskaper från elitidrott och dualcareer betonas ännu tydligare och möjliggör en fin civilkarriär” konstaterar VRIA:s verksamhetsledare Jens Wallin.

“Den här statusen är ett betydligt erkännande för vårt mångåriga systematiska utvecklingsarbete. Tyngdpunkten för all vår verksamhet är centrerad till våra studerandens framgång och välmående”, berättar VAMK tf rektor och verkställande ledare Ville Isoherranen

Elitidrottarna får stöd i studiernas alla faser

Målsättningen med den elitidrottsvänliga högskoleprocessen är att utveckla förutsättningar för idrottare att på bästa möjliga sätt kombinera högskolestudier med en framgångsrik satsning på en idrottskarriär. Utvärderingen av elitidrottsvänliga högskolor baserar sig på en kvalitetsmodell som består av sex bedömningsområden och 23 kvalitetsfaktorer. Dessa faktorer grundar sig bland annat på personlig studiehandledning, flexibla studier, att från idrotten erhållna egenskaper och kunnande framhävs samt samarbetet med idrottsakademin. En av målsättningarna är att göra övergången från andra stadiet till tredje stadiet ännu smidigare.

Finlands Olympiska Kommitté har fått stöd av sakkunniga i NCU (nationella centret för utbildningsutvärdering) för utvärderingsmodellen av elitidrottsvänliga högskolor. Auditeringsprocessen har varit inkluderande och förts med jämn växelverkan mellan flera olika parter. I auditeringsprocessen har högskolan fått stöd att identifiera den egna verksamhetens styrkor, god praxis samt utvecklingsområden för framtiden.

Under auditeringsprocessen granskades VAMK:s läroprocesser från olika synvinklar, bland annat hur den individuella studiehandledningen genomförs samt hur man identifierar och erkänner tidigare kunnande och hur VAMK möjliggör flexibila studiestigar. Auditeringsprocessen gav oss verktyg att identifiera konkreta utvecklingsområden men även framhäva våra styrkor. Det känns väldigt bra att vara med i nätverket för elitidrottsvänliga högskolor. Inkommande höst arrangeras följande “Elitfasens dualcareerseminarium” med temat elitidrottsvänliga högskolor”, berättar VAMK:s kvalitets- och hållbarhetsschef Katja Lakojoki- Karhu.

Gå till "Uutiset"