Korkeakoulut

Korkea-asteen koulutuksella tarkoitetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarjoamaa koulutusta. Opintojen ja urheilun yhdistäminen korkea-asteella tapahtuu henkilökohtaisella räätälöinnillä. Opiskelun ja urheilun yhdistämisen apuna toimii urheiluakatemiaverkosto ja sitä kautta korkeakoulut tunnistavat joustoja tarvitsevat urheilijat. Paikallinen urheiluakatemia tekee yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja räätälöi akatemiaurheilijoille mahdollisimman joustavia opintopolkuja. Korkea-asteella ei ole Suomessa varsinaisia virallisia urheiluoppilaitoksia. Korkeakoulussa opiskelijoilla on kuitenkin pääosin laajat vapaudet suunnitella opintojen etenemimistä sekä päättää kuinka paljon opetukseen osallistuu.

Vaasa tarjoaa laajan valikoiman niille jotka haluavat opiskella korkeakoulussa. Vaasasta löytyy yhteensä kuusi korkeakoulua: Vaasan yliopisto, Vaasan Ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Svenska Handelshögskolan ja Helsingin yliopisto (Oikeustieteellinen tiedekunta Vaasassa).

VAMKille huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutunnus 2024
Suomen Olympiakomitea myönsi Vaasan ammattikorkeakoululle huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutunnuksen syksyllä 2023 toteutetun auditointiprosessin päätteeksi. Huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutunnus tarkoittaa, että VAMKissa opiskelun ohjaamisen käytänteet todennetusti tukevat urheilijaa urheilun ja opintojen yhdistämisessä. Laatutunnus myös osoittaa korkeakoulun pitkään jatkuneen yhteistyön oman alueen urheiluakatemian kanssa. Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatutyön tavoitteena on kehittää urheilijoiden edellytyksiä suorittaa korkeakouluopintoja siten, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla tavoitteellista urheilu-uraa. Lue koko tiedote TÄÄLTÄ

VAMK:illa on myös urheilijapolku josta voit lukea enemmän täältä: https://www.vamk.fi/haku/avoin/polkuopinnot_aloittain/urheilijapolku/

VAMK - Vaasan ammattikorkeakoulu kotisivut

Vaasan korkeakoulujen kotisivut:

Vaasan yliopisto

Åbo akademi

Svenska handelshögskolan

Yrkeshögskolan Novia

Helsingin yliopisto, Vaasa

Kolmannen asteen opiskelijat jotka ovat päässeet Vaasanseudun urheiluakatemiaan hyötyvät joistakin yhteisistä lajiharjoituksista (nopeus, kestävyys). Tarjolla oleviin tukipalveluihin ja asiantuntijatoimintaan kuulu muun muassa terveys- ja lihashuolto, ravintoneuvonta, henkinen valmennus ja mattotestit. 

Hae mukaan toimintaan klikkaamalla TÄHÄN

Tervetuloa mukaan!

    Vasa hogskolor