Läkartjänster

Vasaregionens Idrotsakademis smarbetspartner är Vasa Mehiläinen, de årliga idrotts hälsogranskiningarna ordnas via Mehiläinen. Genom samarbetet strävar via att våra idrottare har så snabb tillgång som möjligt till läkartjänsterna.

Tidsbeställning och kontakt sköts via verksamhetsledaren, per sms eller e-mail.

mehilainen vaaka cmyk2