Träning

Träningen inom Vasaregionens idrottsakademi bedrivs av grenförbund, förening eller läroinrättning och förverkligas alltid genom ett samarbete. Träningen kan vara öppen för idrottare från olika skolor eller åldrar men den kan också vara koncentrerad till en läroinrättning eller åldersgrupp. Detta varierar beroende på de olika grenarnas träningssystem och finansiering. Inom Vasaregionens idrottsakademi finns flera olika nivågrupper och för oss är det viktigt med en nivågruppering också för vuxna idrottare som studerar på högskola.

 Vasa traning