Styrelse

Styrelsen för Vasaregionens Idrottsakademi fungerar som ledningsgrupp för idrottsakademin. Styrelsen är högsta beslutfattningsorgan för stiftelsen. Styrelsen väljs för en period på två år. Vasaregionens Utveckling Ab:s styrelse väljer förutom ordförande och viceordförande, 4 medlemmar och en suppleant för varje styrelsemedlem. Femte styrelsemedlemmen är en idrottare som studerar på andra eller tredje stadiet.

Styrelsen för 2019-2020

VsuaVria styrelse 2019 2

 Här hittar ni idrottsakademins strategi för 2017-2020