Grundläggande utbildning

Ansökan till idrottsklassen har börjat – Sök till Korsholms högstadium!
Eleven ansöker till idrottsklassen genom att fylla i den här anmälningsblanketten. Ansök senast 3.2!

Efter ansökningstiden blir du kallad till ett ”Pröva på -tillfälle” som arrangeras i OP arenan 12.2 kl 9.00. Detta är inte ett för idrottsklasserna traditionellt lämplighetsprov, se www.soveltuvuuskoe.fi, utan ett tillfälle där eleverna får pröva på de olika momenten och bekanta sej med träningen, lärare och varandra. Vi strävar efter att ge alla som är intresserade möjligheten att börja på idrottsklassen.

Läs mera om idrottsskolan här.

Kontaktupgifter för information:

Inger Damlin, Korsholms högstadium / rektor 050-5377310 epost

Camilla Lillås, Korsholms högstadium / Studiehandledare 06-327 7315 epost

Jens Wallin, Korsholms högstadium / Koordinator, lärare, tränare 050-5355499 epost

IDROTTSSKOLA FÖR ÅK 7-9

I Vasaregionens idrottsakademi har Onkilahden yhtenäiskoulu fr.o.m. hösten 2017 varit med i en riksomafattande försöksverksamhet och verkar som vårt områdes idrottsskola, där de riksomfattande kriterierna för idrottsskolor förverkligas. Från hösten 2018 kommer också Korsholms högstadium att vara med i idrottskolans pilot. 

Innehållsrekommendationerna för idrottskolan och växa till idrottare -programmet

Akademiprogrammets innehållsrekommendationer grundar sig på den linjedragning som gjorts för inriktingsskedet på idrottsstigen och vetenskaplig sakkunskap.

Verksamheten förverkligas genom tre helheter:

- Månsidiga motoriska färdigheter och fysiska egenskaper

- Psykiska färdigheter och livs färdigheter

- Grenspecifika färdigheter

”Växa till idrottare” -programmet förverkligas av gymnastiklärarna under gymnastiklektionerna, föreningarnas grenträning i anslutning till skoldagen och i undervisningen inom hälsokunskap och hushållslära. Läs mera om innehållet på Olympiska Kommitténs hemsida 

Skolornas kontaktuppgifter: 

Korsholms högstadium, rektor Inger Damlin epost: inger.damlin(a)korsholm.fi

Onkilahden yhtenäiskoluu, rehtori Elise Hytönen epost: elise.hytonen(a)edu.vaasa.fi

Vaxa till idrottare innehall