Grundläggande utbildning

IDROTTSSKOLA FÖR ÅK 7-9

I Vasaregionens idrottsakademi har Onkilahden yhtenäiskoulu fr.o.m. hösten 2017 varit med i en riksomafattande försöksverksamhet och verkar som vårt områdes idrottsskola, där de riksomfattande kriterierna för idrottsskolor förverkligas. Från hösten 2018 kommer också Korsholms högstadium att vara med i idrottskolans pilot. 

Innehållsrekommendationerna för idrottskolan och växa till idrottare -programmet

Akademiprogrammets innehållsrekommendationer grundar sig på den linjedragning som gjorts för inriktingsskedet på idrottsstigen och vetenskaplig sakkunskap.

Verksamheten förverkligas genom tre helheter:

- Månsidiga motoriska färdigheter och fysiska egenskaper

- Psykiska färdigheter och livs färdigheter

- Grenspecifika färdigheter

”Växa till idrottare” -programmet förverkligas av gymnastiklärarna under gymnastiklektionerna, föreningarnas grenträning i anslutning till skoldagen och i undervisningen inom hälsokunskap och hushållslära. Läs mera om innehållet på Olympiska Kommitténs hemsida 

VASAREGIONENS IDROTTSAKADEMIS GRENTRÄNING FÖR ÅK 8 OCH ÅK 9.

Grenträningen förverkligas av föreningarna och koordineras av Vasa stad. Morgonträningen är koncentrerad till en gemensam tidpunkt. Träningen förverkligas i huvudsak som ett tillvalsämne, men arrangemangen är olika beroende på skola. I verksamheten finns med ca 200 elever från skolor i Vasa, Korsholm och Laihia. Verksamhet är en del av Vasaregionens idrottsakademis verksamhet och hör till den nationella idrottsakademiprogram.

Verksamhetens målsättningar:

- Kombinera träning och studier
- Fostringssamarbete mellan skolor och föreningar
- Utveckla kunnandet för träning av unga
- Öka träningsmängden under dagtid

Verksamhetsprinciper:

- Verksamheten är riktad till idrottare som har som målsättning att nå elitnivån
- Träningarna är verksamhet som stöder föreningarnas träningar
- Föreningen ansvarar för arrangemangen av träningen och träningsplatsen, samt föreslår deltagarna i verksamheten
- Vasa stad ansvarar för allmänträningsgruppen, som består av övriga grenars idrottare
- Verksamheten erbjuder stödtjänster för studerande, såsom mental träning, karriärplanering, näringsrådgivning
- Studeranden har också möjlighet till läkarkontakt och hälsogranskning (mot avgift)

Träningstider:

Tisdag morgon kl. 8.00–9.30 för åk 9
Onsdag morgon kl. 8.00–9.30 för åk 8

Grenträningsgrenar:

Fotboll, ishockey, innebandy, simning, volleyboll, boboll, konståkning, bågskytte och allmän träning.

Här hittar du kontaktuppgifterna till tränarna för gren- och fysikträningen

För mer info gällande grenträningen, kontakta:

Jaakko Saarinen
tel. 0400-983993
jaakko.saarinen@vaasa.fi