Grundläggande utbildning

ANSÖKAN TILL GRENTRÄNINGEN FÖR ÅK 8-9 LÄSÅRET 2018-2019:

Ansökningstiden börjar måndag 5.3 och slutar fredag 23.3. 

Mera information om grenträningen och ansökan får från Vasa stads sidor.

Vasaregionens Idrottsakademis grenträning för åk 8 och åk 9.

Grenträningen förverkligas av föreningarna och koordineras av Vasa stad. Morgonträningen är koncentrerad till en gemensam tidpunkt. Träningen förverkligas i huvudsak som ett tillvalsämne, men arrangemangen är olika beroende på skola. I verksamheten finns med ca 200 elever från skolor i Vasa, Korsholm och Laihia. Verksamhet är en del av Vasaregionens idrottsakademis verksamhet och hör till den nationella idrottsakademiprogram.

Verksamhetens målsättningar:

- Kombinera träning och studier
- Fostringssamarbete mellan skolor och föreningar
- Utveckla kunnandet för träning av unga
- Öka träningsmängden under dagtid

Verksamhetsprinciper:

- Verksamheten är riktad till idrottare som har som målsättning att nå elitnivån
- Träningarna är verksamhet som stöder föreningarnas träningar
- Föreningen ansvarar för arrangemangen av träningen och träningsplatsen, samt föreslår deltagarna i verksamheten
- Vasa stad ansvarar för allmänträningsgruppen, som består av övriga grenars idrottare
- Verksamheten erbjuder stödtjänster för studerande, såsom mental träning, karriärplanering, näringsrådgivning
- Studeranden har också möjlighet till läkarkontakt och hälsogranskning (mot avgift)

Träningstider:

Tisdag morgon kl. 8.00–9.30 för åk 9
Onsdag morgon kl. 8.00–9.30 för åk 8

Grenträningsgrenar:

Fotboll, ishockey, innebandy, simning, volleyboll, boboll, konståkning, bågskytte och allmän träning.