Grundläggande utbildning

IDROTTSSKOLA FÖR ÅK 7-9

I Vasaregionens idrottsakademi har Onkilahden yhtenäiskoulu fr.o.m. hösten 2017 varit med i en riksomafattande försöksverksamhet och verkar som vårt områdes idrottsskola, där de riksomfattande kriterierna för idrottsskolor förverkligas. Från hösten 2018 kommer också Korsholms högstadium att vara med i idrottskolans pilot. 

Innehållsrekommendationerna för idrottskolan och växa till idrottare -programmet

Akademiprogrammets innehållsrekommendationer grundar sig på den linjedragning som gjorts för inriktingsskedet på idrottsstigen och vetenskaplig sakkunskap.

Verksamheten förverkligas genom tre helheter:

- Månsidiga motoriska färdigheter och fysiska egenskaper

- Psykiska färdigheter och livs färdigheter

- Grenspecifika färdigheter

”Växa till idrottare” -programmet förverkligas av gymnastiklärarna under gymnastiklektionerna, föreningarnas grenträning i anslutning till skoldagen och i undervisningen inom hälsokunskap och hushållslära. Läs mera om innehållet på Olympiska Kommitténs hemsida 

Skolornas kontaktuppgifter: 

Korsholms högstadium, rektor Inger Damlin epost: inger.damlin(a)korsholm.fi

Onkilahden yhtenäiskoluu, rehtori Elise Hytönen epost: elise.hytonen(a)edu.vaasa.fi