Ansökan för andra stadiets studerande

Ansökan till andra stadiet

Ansökan för andra stadiets studerande sker via gemensammma elevansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning våren 2020. En elev som antas till någon av våra samarbetsskolor och fyller idrottarkriterierna hör också automatiskt till idrottsakademin. Fyll i ansökan till den skola du söker via länken för skolan här under. Ansökan till andra stadiet sker genom gemensamma elevansökan, ansökningstid 18.2.–10.3.2020. Ansökningstiden slutar 10.3.2020 kl 15.00.

Mera info om ansökan 2021-2022 kommer senare.

VsuaVria:s samarbetsskolor:

- Vörå Idrottsgymnasium Klicka här så kommer du till ansökan
- Vasa Idrottsprofilering, som består av följande läroanstalter: Vasa Gymnasium, Vaasan Lyseon Lukio och Vamia. Klicka här så kommer du till ansökan
- Norrvalla, Folkhälsan Utbildning Klicka här för mer info 

Andra stadiet skolor3